Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CAF, VIGILANT DE RESERVA MARINA. EIVISSA


MODIFICACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA I ATORGAMENT DE NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Data publicació: 25/05/2023

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 25 de maig de 2023 es publica la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la Resolució de data 28 d'abril de 2023 per la qual s'aprova la convocatòria d'un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu, de vigilant de reserva marina de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa, arran de la modificació a la relació dels llocs de treball d'un dels requisits per poder participar a aquesta borsa.
Consegüentment, s'amplia el termini de quinze dies hàbils des del dia següent a la publicació de la present resolució per tal de presentar noves sol·licituds de participació. Les sol·licituds presentades fins las publicació d'aquesta modificació de les bases es consideren vàlidament presentades i no cal presentar-les de nou.


Pàgina del cos


català . castellano