Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS AUXILIAR. EIVISSA


Nou termini extraordinari de presentació de sol·licituds de participació en el procediment per constituir la borsa del cos auxiliar administratiu a l'illa d'Eivissa

Data publicació: 21/03/2023

En el BOIB núm. 36, de 21 de març de 2022, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'atorga un nou termini extraordinari de presentació de sol·licituds de participació en el procediment per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos auxiliar administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa.

Atès que s'han constatat incidències tècniques per a la realització del tràmit telemàtic de sol·licitud d'inscripció en el procés esmentat, es considera adient atorgar un nou termini extraordinari de 2 dies hàbils per a poder presentar la sol·licitud de participació, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears (des del dia 22 fins al dia 23 de març de 2023).

No obstant aquesta ampliació de termini, les sol·licituds de participació ja presentades són vàlides i no cal tornar-les a presentar.

Podeu consultar el BOIB esmentat, a continuació:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/36/1132262


Pàgina del cos


català . castellano