Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cossos facultatius


Resolució de modificació de requisits promoció interna vertical CFS, escala de Prevenció de Risc Laborals

Data publicació: 07/01/2023

En data de 7 de gener de 2023 es publica en el BOIB núm. 3 la Resolució de la consellera de Presidència Funció Pública i Igualtat de modificació dels requisits per a participar a les proves selectives de promoció interna vertical al cos facultatiu superior, escala de prevenció de riscs laborals per a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, convocades per resolució de 19 de desembre de 2022 (BOIB núm. 165, de 20 de desembre de 2022).

Els cossos afectats són els següents:
-CFS Escala de prevenció de risc laborals, especialitat higiene industrial
-CFS Escala de prevenció de risc laborals, especialitat seguretat en el treball
-CFS Escala de prevenció de risc laborals

D'acord amb els punts 2 i 3 de l'esmentada resolució es dóna un nou termini de 20 DIES NATURALS (fins el 27 de gener) per a la presentació de sol·licituds. No obstant això, per aquest nou termini, les sol·licituds ja presentades són vàlides i no cal tornar-les a presentar.

Podeu consultar el BOIB a l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/3/1127611


Pàgina del cos


català . castellano