Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ


Llistes provisionals de mčrits alˇlegats del procés d'estabilització de l'Administració de la CAIB

Data publicació: 29/11/2022

Es fa pública la Resolució de la consellera de Presidčncia, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven les llistes provisionals de mčrits alˇlegats del procés d'estabilització de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 16 de setembre de 2022.

Els aspirants disposen d'un termini de set dies hŕbils des de la publicació de la llista provisional de mčrits alˇlegats per esmenar els errors de fet, materials o aritmčtics que hagin pogut cometre en les alˇlegacions dels mčrits (full d'autobaremació), com a conseqüčncia d'haver situat de manera incorrecta un mčrit en l'apartat d'un altre mčrit, o d'haver calculat errňniament les unitats dels mčrits alˇlegats.

És molt important que els aspirants que vulguin presentar esmenes identifiquin molt clarament els mčrits que vulguin corregir i les unitats corresponents, i els situďn específicament dins l'apartat dels mčrits que pertoqui.

Durant aquest trŕmit no s'admet l'alˇlegació de nous mčrits no especificats en la declaració inicial.

Podeu consultar les llistes esmentades en aquesta pŕgina web del Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al trŕmit corresponent i a la seu electrňnica www.caib.es.


Pŕgina del cos


catalŕ . castellano