Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ


ACLARIMENT SOBRE LES LLISTES PROVISIONALS DE MÈRITS AL·LEGATS

Data publicació: 29/11/2022

Es recorda que les llistes provisionals de mèrits al·legats en els processos d'estabilització publicades avui, únicament reflecteixen les puntuacions que resulten de l'autobaremació efectuada per cada persona aspirant (veure base 10.2), però en cap cas reflecteixen puntuacions de mèrits comprovades pels tribunals.

Els Tribunals encara NO han dut a terme la revisió dels mèrits. Una vegada conclòs el procediment de revisió i baremació, el tribunal aprovarà una llista provisional amb les puntuacions que han obtingut els aspirants. Aquesta llista s'ha de publicar segons la base 5.1 per ordre de major a menor puntuació total (veure base 14.3).

Per tant, les puntuacions i les posicions que figuren a les llistes provisionals de mèrits al·legats, publicades avui, poden canviar en funció de la revisió i la baremació de mèrits que facin els tribunals (veure bases 14.3 i 14.4).


Pàgina del cos


català . castellano