Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Personal laboral


Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs de mèrits de personal laboral de la CAIB

Data publicació: 06/10/2022

En data de 6 d'octubre de 2022 es publica en el BOIB núm. 130 la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d'errades de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 17 de setembre)

D'acord amb el punt 2 de l'esmentada resolució s'atorga un nou termini de presentació de sol·licituds de VINT DIES HÀBILS comptadors a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per a les persones interessades que vulguin participar en les places del grup E de peó especialitzat i de socorrista.

Podeu consultar el BOIB a l'enllaç següent: https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/130/1120343


Pàgina del cos


català . castellano