Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022


Aclariment sobre els certificats d'exercicis superats en convocatòries anteriors a la CAIB

Data publicació: 20/09/2022

Sobre l'acreditació d'exercicis superats en convocatòries anteriors i d'acord amb les bases de les convocatòries, us informem que sempre que l'aspirant no s'hi oposi expressament i al·legui en la sol·licitud els exercicis superats, l'EBAP expedirà d'ofici l'acreditació de superació d'aquests exercicis i ho incorporarà a l'expedient.
En cas contrari la persona aspirant haurà d'aportar aquesta acreditació.

El personal que presta serveis a l'Administració de la CAIB pot consultar els exercicis superats que consten en el sistema a través del "portal de serveis al personal/pla d'estabilització/exercicis superats".

També podeu consultar els exericis superats al "Portal de l'opositor: oposicions.caib.es" mitjançant "consulta personal".


Pàgina del cos


català . castellano