Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Concurs Cos de gestió Mallorca


Publicació de la llista d'aspirants afectats per al·legacions presentades per altres aspirants del mateix procediment del GRUP A2 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de personal funcionari

Data publicació: 13/09/2023

En data 13 de setembre de 2023, el Tribunal del subgrup A2 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha acordat publicar el llistat d'aspirants afectats per al·legacions presentades per altres aspirants del mateix procediment a través dels mitjans electrònics, atès el que disposa el punt 6 de l'Annex 2 relatiu a les bases específiques de la convocatòria.

La persona aspirant afectada és la següent:
***3870* Munar Florit, Margarita

La persona aspirant afectada disposa d'un termini de 7 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà d'aquesta publicació, per presentar les al·legacions que consideri pertinents. Així mateix, dins aquest termini, l'aspirant afectada pot sol·licitar veure l'expedient de valoració.

S'adverteix que si la persona interessada no atén aquest requeriment en el termini indicat es podrà declarar decaiguda en el seu dret al tràmit (article 73.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).


Pàgina del cos


català . castellano