Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cossos generals


Resolució de designació dels Tribunals Qualificadors del procés d'estabilització per concurs de mèrits

Data publicació: 14/01/2023

En data de 14 de gener de 2023 s'ha publicat en el BOIB la resolució següent:

- Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es designen els Tribunals Qualificadors del procés excepcional d¿estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podeu consultar la resolució en l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/6/1127919


Pàgina del cos


català . castellano