Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS ADVOCACIA


Llista provisional d'aprovats dels primer exercici del cos d'advocacia

Data publicació: 18/05/2022

En data 18 de maig de 2022, es fa pública la llista provisional de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives per accedir, pel torn lliure, al cos de d'advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici.

Necessàriament, dins el termini dels tres dies esmentat, la sol·licitud de revisió s'ha d'avançar al Tribunal, una vegada registrat l'escrit,al correu electrònic: oposicions@caib.es.

La revisió, per a les persones aspirants que l'hagin sol·licitat dins termini, es realitzarà el dia 24 de maig de 2022, a les 13.00 h, a la Seu de la Direcció de l'Advocacia de la CAIB (Plaça del Rosari, núm. 5, entl. i 1a planta - 07001 Palma).


Pàgina del cos


català . castellano