Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFT, ESC TECNOLOGIES DE LA INF. I TELECOM,ESP. INFORMATICA.MALLORCA


Publicació de la llista de persones aspirants per ordre de prelació, amb indicació de les persones excloses definitivament

Data publicació: 11/01/2023

En data 11 de gener de 2023 es fa pública la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la Direcció Gerència de l'Escola Balear de l'Administració Pública, per la qual s'aproven les llistes de persones aspirants per ordre de prelació d'acord amb l'autobaremació, amb indicació de les persones excloses definitivament i les causes de l'exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat Informàtica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca.

Podeu consultar les llistes esmentades en la pàgina web http://oposicions.caib.es, accedint al tràmit corresponent.


Pàgina del cos


català . castellano