Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFT, ESC ARQUITECTURA TECNICA.MALLORCA


LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS

Data publicació: 24/02/2023

En data de 24 de febrer de 2023 es fa pública la llista provisional amb les puntuacions i la relació de persones que han acreditat mèrits amb defectes formals del concurs per constituir una borsa del CFT, esc. arquitectura tècnica, a l' illa de Mallorca.

Les persones aspirants disposen d'un termini de CINC dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista (de 27 de febrer al 6 de març de 2023), per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.

Dins aquest termini,les persones interessades poden veure l'expedient de valoració a la web de l'EBAP.

Les persones que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit,sense perjudici que també demanin revisió dels mèrits, han de presentar la documentació original o còpia corresponent en el Registre General de l'EBAP mitjançant un escrit dirigit a la Comissió Tècnica de Valoració.

Les persones que hagin sol·licitat la revisió en termini, residents a l'illa de Mallorca, es poden personar el dia 9 de març de 2023 a les 10.30 h a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors,10,3r, Pol.de Son Rossinyol). I les de fora de Mallorca han de sol·licitar la revisió telefònica i indicar un núm.de telèfon a l'efecte que la Comissió pugui contactar-hi.

Podeu consultar la llista provisional amb les puntuacions en la pàg web http://oposicions.caib.es, accedint al corresponent procediment.

Així mateix,poden consultar la relació de persones que han acreditat mèrits amb defectes formals a l'apartat d'últims comunicats.

Requeriments


Pàgina del cos


català . castellano