Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFT, ESC ARQUITECTURA TECNICA.MALLORCA


LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS

Data publicació: 01/09/2022

En data 1 de setembre de 2022 es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala arquitectura tècnica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució (des del dia 2 fins al 8 de setembre), per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si la persona interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat la sol·licitud es tindrà per no presentada.

* Admissió condicional informe discapacidad:

Les persones que figurin amb *Admissió condicional per informe discapacitat*, queden condicionades al dictamen de discapacitat, el qual ha d'expressar que està en condicions de complir les tasques fonamentals del cos escala i/o especialitat,i, si corresponen a judici de l'Administració, les adaptacions necessàries del lloc de treball.

Podeu consultar les llistes esmentades en la pàgina web http://oposicions.caib.es, accedint al tràmit corresponent.


Pàgina del cos


català . castellano