Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFT, ESC ENGINYERIA TECNICA, ESP ENGINYERIA TECNICA AGRICOLA . MALLORCA


LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS

Data publicació: 23/02/2023

El 23 de febrer de 2023 es publica llista provisional amb puntuacions i relació d¿aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d¿interinitat, places vacants del CFT, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica agrícola, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca
Les persones aspirants disposen de CINC dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista , per al·legar les rectificacions que considerin sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Podeu consultar les llistes esmentades en la pàgina del cos i la valoració particular dins l'apartat Consulta personal de la pàgina del Portal de l'opositor: http://oposicions.caib.es

Les persones que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit, sense perjudici que també demanin revisió dels mèrits, han de presentar la documentació original o còpia corresponent en el Registre General de l'EBAP mitjançant un escrit dirigit a la Comissió Tècnica de Valoració. Si es presenta la documentació mitjançant Correus dins termini, ha d'avançar-la a la Comissió, per correu electrònic a oposicions@caib.es.
Les persones que hagin sol·licitat la revisió en termini, residents a Mallorca, es poden personar el dia 10 de març de 2023 a les 10,30h, a l'aula 4 de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors,10,3r, ). Els aspirants que varen optar i/o resideixin a una illa diferent a Mallorca poden sol·licitar revisió telefònica indicant un número de telèfon .
Podeu consultar la relació de persones aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals a l'apartat de darrers comunicats. Requeriments


Pàgina del cos


català . castellano