Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFT, ESC HUMANISTICA I DE CIENCIES SOCIALS, ESP TREBALL SOCIAL.MALLORCA


LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS

Data publicació: 05/05/2023

El 5 de maig de 2023 es publica llista provisional amb les puntuacions i la relació de persones que han acreditat mèrits amb defectes formals del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat treball social, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca.
Les persones aspirants disposen de CINC dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista per al·legar les rectificacions que considerin sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini,les persones interessades poden veure l'expedient de valoració a la pàgina del Portal de l'opositor: http://oposicions.caib.es
Les persones que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit, sense perjudici que també demanin revisió dels mèrits, han de presentar la documentació original o còpia corresponent en el Registre General de l'EBAP o en qualsevol altre registre d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant un escrit dirigit a la Comissió Tècnica de Valoració.
Les persones que hagin sol·licitat la revisió en termini, es poden personar el dia 19 de maig de 2023 a les 11h, a l¿aula 4 de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors,10,3r, ).
Podeu consultar les llistes esmentades en la pàgina del cos i la baremació provisional de mèrits particular dins l'apartat Consulta personal de la pàgina del Portal de l'opositor: http://oposicions.caib.es Requeriments


Pàgina del cos


català . castellano