Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS ADVOCACIA


PUBLICACIÓ AL BOIB DE LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS

Data publicació: 19/07/2022

En data de 19 de juliol de 2022 es publica al BOIB la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d'exclusió, del procediment per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos d'advocacia de la CAIB, per l'illa de Mallorca, amb indicació del lloc i les dates de realització dels exercicis.

Podeu consultar el BOIB a l'enllaç següent: https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/93/1115758


Pàgina del cos


català . castellano