Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA


Llista defiitiva persones aspirants admeses i excloses

Data publicació: 09/06/2022

En data 9 de juny de 2022 es publica en el BOIB núm. 75 la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerenta de l'Escola Balear de l'Administració Pública, per la qual s¿aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del concurs per constituir borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Podeu consultar la publicació del BOIB en l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/75/1113306


Pàgina del cos


català . castellano