Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021


Publicació llista provisional borsa d'ocupació temporal específica i model de sol·licitud ajuntaments

Data publicació: 18/01/2023

En data 18 de gener de 2023 es fa pública la llista provisional de les persones que integren la borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia.

Les persones interessades disposen d'un termini de dos dies hàbils a partir de l'endemà d'aquesta publicació perquè puguin formular observacions o reclamacions.

D'altra banda es fa públic el model de sol·licitud que han de presentar als ajuntaments (dels municipis amb vint mil habitants o menys que sol·licitin l'adhesió a la borsa i els ajuntaments amb una població superior a 20.000 habitants que hagin subscrit un conveni amb l'EBAP) per tal que sol·licitin la designació d'un aspirant provinent de la borsa. En aquest sentit, els ajuntaments tenen 7 dies naturals a partir de l'endemà d'aquesta publicació per presentar la sol·licitud.

Llista provisional borsa d'interins

Model sol·licitud fins a 20.000 habitants

Model més de 20000 habitants


Pàgina del cos


català . castellano