Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021


Llista provisional de persones que han superat tots els exercicis del procediment extraordinari per a la categoria de policia.

Data publicació: 03/03/2022

En data 3 de març de 2022, es fa pública la llista provisional de persones que han superat tots els exercicis, amb la puntuació corresponent a la mitjana de les notes obtingudes a cada una de les proves eliminatňries del procés selectiu, ordenada de major a menor puntuació; del procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia local.

Les persones interessades disposen dżun termini de 3 dies hŕbils comptadors a partir de lżendemŕ de la publicació del llistat per solˇlicitar lżesmena de defectes o presentar les alˇlegacions que considerin oportunes (fins 8 de març de 2022). Necessŕriament, dins el termini dels tres dies esmentat, la solˇlicitud de revisió s'ha d'avançar al Tribunal, una vegada registrat l'escrit (en el Registre General de l'EBAP, o un altre Registre públic o mitjançant Correus) , al correu electrňnic: formaciopolicial@ebap.caib.es

LLISTES PROVISIONALS MALLORCA

LLISTES PROVISIONALS MENORCA

LLISTES PROVISIONALS EIVISSA


Pŕgina del cos


catalŕ . castellano