Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021


Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió

Data publicació: 19/11/2021

En data 19 de novembre de 2021 es fan publiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses, amb indicació de les causes de l' exclusió, en relació amb la convocatòria d'un procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia, publicada en el BOIB núm. 145 de 23 d'octubre de 2021.

Les persones aspirants disposen d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat la llista provisional, per esmenar el defecte que sigui preceptiu (de dia 22 a 26 de novembre de 2021). És necessari que les persones aspirants que presentin al·legacions també avancin l'escrit degudament registrat (en el Registre General de l'EBAP, o un altre Registre públic o mitjançant Correus) a l'adreça de correu electrònic formaciopolicial@ebap.caib.es.

Podeu consultar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, tant a la seu electrònica com a la pàgina web hhttp://oposicions.caib.es, accedint al procediment corresponent.


Pàgina del cos


català . castellano