Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSA PERSONAL LABORAL AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU.


Llista definitiva de valoració de mèrits i termini de presentació de la documentació acreditativa per resoldre els possibles empats de la borsa de personal laboral ATE

Data publicació: 19/07/2022

Les Comissions Tècniques del concurs per constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional d'ATE de la CAIB per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera fan pública la llista definitiva de puntuacions.

S'adjunta un document explicatiu de les valoracions de mèrits del concurs de les Comissions Tècniques, a continuació:
CONCLUSIONS DE LES AL·LEGACIONS

D'altra banda, s'informa les persones aspirants que, en el cas que es produeixin empats, s'han de resoldre atenent successivament els criteris que s'indiquen en els punts 8.2.1 i 8.2.2 de les bases de la convocatòria. A aquest efecte, la documentació acreditativa de les situacions esmentades s'ha de presentar en el termini de deu dies hàbils des de la publicació de la llista definitiva de valoració de mèrits. Aquesta documentació s'ha de presentar d'acord amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Si no es produeixen empats o si els empats es poden resoldre sense necessitat d'aportar nova documentació, es prescindirà d'aquest tràmit d'aportació de documentació. Si persisteix finalment l'empat, s'ha de fer un sorteig.


Pàgina del cos


català . castellano