Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSA PERSONAL LABORAL AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU.


Llistes definitives d'admesos i exclosos

Data publicació: 10/03/2022

En el BOIB núm. 35, de 10 de març de 2022, s'ha publicat la Resolució del secretari general de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d'exclusió, del concurs per constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional d'auxiliar tècnic educatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Podeu consultar les llistes esmentades en la pàgina web http://oposicions.caib.es, accedint al tràmit corresponent, i a l'enllaç a continuació:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/35/1106929


Pàgina del cos


català . castellano