Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA.


LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS

Data publicació: 02/06/2022

En data de 2 de juny de 2022 es fa pública la llista provisional amb les puntuacions i la relació de persones que han acreditat mèrits amb defectes formals del concurs per constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal de neteja de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Les persones aspirants disposen d'un termini de DEU dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista (del 3 al 16 de juny), per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.Dins aquest termini,les persones interessades poden veure l'expedient de valoració a la web de l'EBAP.
Les persones que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit,sense perjudici que també demanin revisió dels mèrits, han de presentar la documentació original o autenticada corresponent en el Registre General de l'EBAP mitjançant un escrit dirigit a la Comissió T. de Valoració.
Si la persona candidata presenta la documentació mitjançant Correus o en un altre registre públic,dins el termini esmentat ha d'avançar-la necessàriament a la Comissió, perquè es pugui valorar el mèrit corresponent mitjançant fax (971 177 620) o correu electrònic oposicions@caib.es. Les persones que hagin sol·licitat la revisió en termini,residents a l'illa de Mallorca,s'han de personar el dia 23 de juny de 2022 a les 9.00 h a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors,10,3r,Pol.de Son Rossinyol). I les de fora de Mallorca han de sol·licitar la revisió telefònica i indicar un núm.de telf a l'efecte que la Comissió pugui contactar-hi.
Podeu consultar la llista prov.amb les puntuacions a la pàg web http://oposicions.caib.es,accedint al corresponent procediment.
Podeu consultar la relació de persones que han acreditat mèrits amb defectes formals a l'ap.de darrers comunicats. Requeriments


Pàgina del cos


català . castellano