Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA.


PUBLICACIÓ DE CORRECCIÓ DELS ERRORS ADVERTITS

Data publicació: 12/05/2022

En el BOIB núm. 62 de 12 de maig de 2022 s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública de correcció dels errors advertits en la Resolució de 28 de desembre de 2021 per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del concurs per constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal de neteja de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o bé per cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Podeu consultar el BOIB esmentatat a continuació:

Resolució de correcció d'errors advertits


Pàgina del cos


català . castellano