Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA


LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS

Data publicació: 28/09/2021

En data de 28 de setembre de 2021 es fa pública la llista provisional amb les puntuacions i la relació de persones que han acreditat mèrits amb defectes formals del concurs per constituir una borsa del CFS, esc sanitària, especialitat medicina, a l'illa de Menorca.

Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista (del 29 de setembre al 12 d'octubre de 2021) per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.

Dins aquest termini,les persones interessades poden veure l'expedient de valoració a la web de l'EBAP.

Les persones que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit, sense perjudici que també demanin revisió dels mèrits, han de presentar una còpia de la documentació corresponent en el Registre General de l'EBAP mitjançant un escrit dirigit a la Comissió T. de Valoració.

Si la persona candidata presenta la documentació mitjançant Correus o en un altre registre públic,dins el termini esmentat ha d'avançar-la necessàriament a la Comissió, perquè es pugui valorar el mèrit corresponent mitjançant el correu electrònic oposicions@caib.es.

Les persones que hagin sol·licitat la revisió en termini, residents a l'illa de Mallorca,s'han de personar el dia 14 d'octubre de 2021 a les 14.00 h a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors,10,3r, Pol.de Son Rossinyol).

Les de fora de Mallorca han de sol·licitar la revisió telefònica i indicar un núm.de telèfon a l'efecte que la Comissió pugui contactar-hi.

Podeu consultar la llista provisional amb les puntuacions en la pàg web http://oposicions.caib.es, accedint al corresponent procediment.


Pàgina del cos


català . castellano