Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS AUXILIAR. MALLORCA


Convocatòria d'un concurs extraordinari de naturalesa simplificada per constituir una borsa del cos auxiliar de l'Administració general de la CAIB, per a l'illa de Mallorca

Data publicació: 29/04/2021

En el BOIB núm. 56, de 29 d'abril de 2021, es publica la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la Direcció Gerència de l'Escola Balear de l'Administració Pública , per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca.

Les persones interessades en participar en el concurs han de presentar una sol·licitud en el termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el BOIB (des del dia 30 d'abril fins al 20 de maig de 2021).

La sol·licitud de participació es podrà presentar únicament per alguna d'aquestes dues vies: presentació telemàtica i presentació semitelemàtica.

Podeu consultar el BOIB a l'enllaç següent:BOIB 56


Pàgina del cos


català . castellano