Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE C.SOCIALS, ESP EDUCACIÓ SOCIAL. EIVISSA I FORMENTERA


Publicació llistes definitives admesos i exclosos

Data publicació: 15/09/2020

"En data 15 de setembre de 2020 es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera d¿Administracions Públiques i Modernització de 31 d¿agost de 2020, a proposta de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual s¿aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l¿exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d¿interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, de l¿Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes d¿Eivissa i Formentera.

Podeu consultar la publicació del BOIB núm. 159 a l'enllaç següent: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/159/1067248"


Pàgina del cos


català . castellano