Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE C.SOCIALS, ESP EDUCACIÓ SOCIAL. EIVISSA I FORMENTERA


Modificació de la convocatòria i nou termini de presentació de sol·licituds

Data publicació: 13/08/2020

En el BOIB núm. 140, de 13 d'agost de 2020, es publica la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 5 d'agost de 2020 per la qual es modifica la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 3 de juny de 2020, mitjançant la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes d'Eivissa i Formentera, amb motiu de l'estimació d'un recurs potestatiu de reposició.

S'atorga un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació en el BOIB d'aquesta Resolució (fins al dia 27 d'agost), perquè les persones interessades que estiguin en possessió del primer cicle universitari o diplomatura en les branques d'arts i humanitats o ciències socials i jurídiques i l'habilitació per a la col·legiació d'educador social emesa per un Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials, puguin presentar les sol·licituds per participar en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, de l'Administració especial de la CAIB a les illes d'Eivissa i Formentera, en els mateixos termes que en la convocatòria de 3 de juny (BOIB núm. 106, d'11 de juny).

Es tendran com a presentades, als efectes pertinents, les sol·licituds de les persones aspirants que ho sol·licitaren en el termini atorgat anteriorment, que va finalitzar el passat 25 de juny de 2020.

Podeu consultar el BOIB esmentat a continuació:

BOIB


Pàgina del cos


català . castellano