Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos facultatiu superior


Llista provisional d'aprovats del 1r exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, a cossos facultatius superiors

Data publicació: 10/05/2022

Es fa pública la llista provisional de les persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, als cossos facultatius superiors de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolucions de 25 d'abril de 2019 (BOIB núm. 63, de 9 de maig de 2019), tret de les especialitats de biologia, enginyeria industrial i medicina, les quals es publicaran demà.

Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici.

Necessàriament, dins el termini dels tres dies esmentat, la sol·licitud de revisió s'ha d'avançar al Tribunal, una vegada registrat l'escrit, al correu electrònic: oposicions@caib.es.

En un proper comunicat es farà pública la data de revisió.

Podeu consultar les llistes esmentades a les pàgines dels cossos.

A continuació, podeu consultar el qüestionari de tipus test i les respostes del primer exercici.
QÜESTIONARI
RESPOSTES


Pàgina del cos


català . castellano