Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS assessorament linguistic Mallorca torn lliure


Instruccions generals 3er exercici

Data publicació: 07/11/2022

Instruccions generals per al tercer exercici de l'especialitat d'assessorament lingüístic:

1. Les persones aspirants, durant l'exercici, no poden tenir a la seva disposició cap mòbil o rellotge intel·ligent ni cap altre dispositiu electrònic.

2. Les persones que arribin tard només podran entrar a l'aula corresponent si encara no s'ha repartit cap examen.

3. Una vegada que s'hagin repartit els exàmens, i fins que hagin lliurat el seu exercici, les persones aspirants només es podran moure del seient per causes de força major. Si han d¿anar al bany, el temps no s'interromprà.

4. Les persones aspirants només poden tenir damunt la taula: dos bolígrafs (un de vermell i un de blau o negre), identificació personal, l'enunciat de les preguntes, els fulls per respondre i la legislació pertinent. També aigua, gel desinfectant, caramels o similars.

5. Les persones aspirants NO PODEN POSAR EN ELS DOCUMENTS DE RESPOSTA EL SEU NOM I LLINATGES NI CAP SENYAL QUE PERMETI LA SEVA IDENTIFICACIÓ I QUE POSI EN RISC
L'ANONIMAT DE L'EXAMEN.


Pàgina del cos


català . castellano