Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS informatica Mallorca torn lliure


Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informŕtica

Data publicació: 02/06/2022

Es fa pública la llista definitiva de les persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informŕtica, de l'Administració especial de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears.

Podeu consultar la llista esmentada en la pŕgina de l'especialitat.

Contra aquesta acord del Tribunal es podrŕ formular recurs d'alçada davant la consellera de Presidčncia, Funció Pública i Igualtat (art. 121 i següents en relació a l'art. 112 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les AAPP).

El Tribunal convoca les persones aspirants aprovades pel torn lliure al segon exercici i recorda la data, lloc i hora de realització de la prova:

Dia: 25 de juny de 2022

Lloc: Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos de la Universitat de les Illes Balears.

Hora: a les 09.30 hores.


Pŕgina del cos


catalŕ . castellano