Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos subaltern


Llista provisional d'aprovats del 1r exercici del cos subaltern

Data publicació: 13/09/2022

Es fa pública la llista provisional de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives per accedir, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos subaltern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici (des del dia 14 fins al 16 de setembre).

Necessàriament, dins el termini dels tres dies esmentat, la sol·licitud de revisió s'ha d'avançar al Tribunal, una vegada registrat l'escrit, al correu electrònic: oposicions@caib.es.

En un proper comunicat es farà pública la data de revisió, en funció del nombre de sol·licituds presentades.

A continuació, podeu consultar el qüestionari de tipus test i les respostes del primer exercici.

QÜESTIONARI TLL
RESPOSTES TLL


Pàgina del cos


català . castellano