Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos auxiliar


Acords del Tribunal Qualificador del cos auxiliar

Data publicació: 24/03/2022

Es fan públics els acords que ha adoptat el Tribunal Qualificador del cos auxiliar de l'Administració general de la CAIB en relació amb el desenvolupament del primer exercici:

1. Les persones aspirants, durant l'exercici, no podran tenir a la seva disposició cap mòbil o rellotge digital ni cap altre dispositiu electrònic ni fer ús de cap sistema auditiu (excepte per prescripció mèdica).

2. Les persones que arribin tard només podran entrar a l'aula corresponent sempre i quan encara no s'hagi repartit cap examen.

3. Una vegada que s'hagin repartit els exàmens en un aula, ningú no es podrà moure del seu seient fins que hagi lliurat el seu exercici, tret de causes de força major. Per anar al bany, el temps no s'interromprà per aquesta circumstància. En cas d'haver de sortir per alletament, aquest temps sí que s'interromprà i es podrà recuperar.

4. Les persones aspirants que surtin abans d'una hora d'haver iniciat l'examen no podran endur-se'n cap paper.

5. Les persones aspirants només podran tenir, damunt la taula, bolígraf, cinta correctora, identificació personal, els fulls d'examen i el qüestionari per respondre. També aigua, gel desinfectant, caramels o similar.

6. Les persones aspirants només podran utilitzar bolígrafs d'un color (blau o negre). No podran utilitzar bolígrafs de dos colors diferents.

Pàgina del cos


català . castellano