Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos auxiliar


Llista definitiva de persones aspirants aprovades del primer exercici i comunicació de la data del segon exercici

Data publicació: 18/05/2022

El Tribunal qualificador acorda fer pública la llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives convocades per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears.

Podeu consultar la llista esmentada a la pŕgina del cos.

Arran de les revisions efectuades pel Tribunal qualificador s'han anulˇlat les preguntes núm. 16 i 49 del qüestionari del torn lliure i la pregunta 19 del qüestionari del torn de promoció interna vertical.

Podeu consultar el document de respostes a les alˇlegacions presentades en aquest enllaç : Resposta al.legacions

Contra aquest acord del Tribunal es podrŕ formular recurs dżalçada davant la consellera de Presidčncia, Funció Pública i Igualtat (art. 121 i següents en relació a l'art. 112 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

Es comunica la data, l'hora i el lloc de realització del segon exercici i es convoca per a aquest exercici a totes les persones aspirants aprovades del primer exercici :

-Mallorca:
Data: 24 de setembre de 2022
Hora: 9.30 hores.
Lloc: Campus de la UIB. Palma.

-Menorca:
Data: 24 de setembre de 2022
Hora: 9.30 hores.
Lloc: IES Joan Ramis i Ramis (Av. de Vives Llull, 15, 07703 - Maó)

-Eivissa:
Data: 24 de setembre de 2022
Hora: 9.30 hores.
Lloc: IES Quartó del Rei (C/ de Rafael Sáinz de la Cuesta, 5, 07849 Santa Eulŕria des Riu)


Pŕgina del cos


catalŕ . castellano