Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos auxiliar


Llista provisional d'aprovats del 1r exercici del cos auxiliar

Data publicació: 12/04/2022

Una vegada esmenats els errors inicialment detectats, en data 12 d'abril de 2022, es fa pública la llista provisional de persones aspirants que han superat el primer exercici per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l'Administració general de la comunitat autňnoma de les Illes Balears.

Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hŕbils a partir de l'endemŕ d'aquesta publicació per efectuar una reclamació o solˇlicitar la revisió de l'exercici (des del dia 13 fins al 20 d'abril).

Necessŕriament, dins el termini dels tres dies esmentat, la solˇlicitud de revisió s'ha d'avançar al Tribunal, una vegada registrat l'escrit, al correu electrňnic: oposicions@caib.es.

En un proper comunicat es farŕ pública la data de revisió, en funció del nombre de solˇlicituds presentades.

A continuació, podeu consultar el qüestionari de tipus test i les respostes del primer exercici.

QÜESTIONARI TLL
QÜESTIONARI PIV
RESPOSTES TLL
RESPOSTES PIV


Pŕgina del cos


catalŕ . castellano