Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos auxiliar


Acord del Tribunal Qualificador sobre les reclamacions referides a l'aplicació dels punts 1.1.2 i 1.2.2 de l'annex 3 de les bases de la convocatòria

Data publicació: 20/03/2023

En data 20 de març de 2023, El Tribunal Qualificador ha acordat:

Primer.- Estimar les reclamacions presentades a la llista provisional d'aprovats del segon exercici de l'oposició referides a l'aplicació dels punts 1.1.2 i 1.2.2 de l'annex 3 de les bases de la convocatòria per entendre superat el segon exercici de la fase d'oposició.

Segon.- Considerar que han superat provisionalment el segon exercici de la fase d'oposició totes les persones participants en aquest procés selectiu que havent obtingut una nota mínima de 5 en el seon exercici hagin obtingut una nota mínima d'1 de la part d'ofimàtica, tot això sense establir nota mínima de tall en la part jurídica.

Així mateix s'estableix un termini de 10 dies hàbil comptadors des del dia següent a la publicació d'aquest acord en el portal de l'opositor per presentar les al·legacions que s'estimin convenients sobre aquest acord.

Podeu consultar l' ACORD i l' INFORME


Pàgina del cos


català . castellano