Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos auxiliar


RELACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE CORRECCIÓ D'ERRORS I DE MODIFICACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LES PROVES SELECTIVES DEL COS AUXILIAR CAIB

Data publicació: 11/02/2020

RESOLUCIONS DE CORRECCIÓ D'ERRORS:
- Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 31/05/2019, de correcció d'errors advertits en la publicació de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25/04/2019 per la qual s'aproven la convocatňria, ... (BOIB 81, de 18/06/2019)
- Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 19/08/2019, de correcció d'error advertit en la publicació de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25/04/2019 per la qual s'aproven la convocatňria,..(BOIB 116, de 24/08/2019)
-Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 29/08/2019 mitjançant la qual es rectifica la Resolució de 19/08/2019, de correcció d'error advertit en la publicació de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 per la qual s'aproven la convocatňria,... (BOIB 122, de 5/09/2019)
- Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 12/11/2019, de correcció de les errades advertides en la publicació de la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 31 d'octubre de 2019 per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses,.. (BOIB 158, de 21/11/ 2019)

RESOLUCIONS DE MODIFICACIÓ DE COMPOSICIÓ TRIBUNAL:
-Resolució de la consellera d' Administracions Públiques i Modernització de 30/07/2019, de modificació de la composició del Tribunal Qualificador establerta per la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25/04/2019 per la qual s' aproven la convocatňria,...(BOIB 109, de 8/08/2019)
- Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 24/01/2020, de modificació de la composició del Tribunal Qualificador establerta per la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25/04/2019 per la qual s' aproven la convocatňria,...( BOIB 12, de 28/01/2020)Pŕgina del cos


catalŕ . castellano