Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Personal laboral


Publicació de l'Acord del tribunal del grup E, categoria netejador/a a l'illa de Menorca, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mčrits de personal laboral

Data publicació: 29/09/2023

S'informa que el Tribunal del grup E del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mčrits per cobrir les places de personal laboral, de la categoria netejador/a de l'illa de Menorca, de l'Administració de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears ha acordat ampliar el requeriment de documentació a la persona aspirant següent: Juan Fraile, Ester

Per aixň, es requereix la persona aspirant esmentada perquč acrediti els mčrits i requisits alˇlegats en la declaració responsable o esmeni els defectes que en presenta la documentació acreditativa, a través dels mitjans establerts en la base 5.1, i s'atorga un termini de deu dies hŕbils.

La relació dels requeriments de mčrits que s'ha d'acreditar es pot consultar al Portal de l'opositor (http://oposicions.caib.es) mitjançant la Consulta Personal.


catalŕ . castellano