Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023


Llista definitiva dels aspirants que han superat el 1r exercici del proces unificat per cobrir les places de la categoria de policia (proves físiques)

Data publicació: 13/09/2023

En data 13 de setembre de 2023 es fa pública la llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d'Alaró, Ciutadella, es Migjorn Gran, Fornalutx, Maó, Manacor, Muro, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Maria del Camí, Santanyí, Sineu i Son Servera

Podeu consultar les llistes definitives d'aprovats del primer exercici:

Diligència tribunal

Llistes definitives poves físiques Mallorca

Llistes definitives físiques Menorca


Contra aquest Acord del Tribunal, les persones aspirants poden interposar un recurs d'alçada davant la Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagin publicat les llistes , d'acord amb el que disposen els articles 121 i següents, en relació amb l'article 112 de la Lle 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


català . castellano