Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS


Publicació de requeriments en el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'ATIB

Data publicació: 11/08/2023

D'acord amb el punt 14.2 de la convocatòria, es requereix als aspirants del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears que esmenin els defectes que presenta la documentació acreditativa dels mèrits i s'atorga un termini de deu dies hàbils a través dels mitjans establerts en la base 5.1 (des del dia 14 fins al dia 28 d'agost). També es reclama formalment a les persones interessades els aclariments o, si pertoca, la documentació addicional que considera necessària per disposar dels elements de judici necessaris per valorar els mèrits que han al·legat i acreditat tal com estableix la convocatòria.

S'adverteix que si la persona interessada no atén aquest requeriment en el termini indicat es considerarà que desisteix al tràmit.

Podeu consultar les relacions de persones que han d'acreditar mèrits amb defectes formals al Portal de l'opositor (http://oposicions.caib.es) mitjançant la Consulta Personal.

Podeu presentar els aclariments o documentació que considereu a la seu electrònica.


català . castellano