Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cossos facultatius


Publicació de requeriments en el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari dels cossos facultatius de l'Administració especial de la CAIB

Data publicació: 28/06/2023

En data 28 de juny de 2023, d'acord amb el punt 14.2 de la convocatòria, els tribunals dels grups integrants de l'Administració especial del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places dels cossos facultatius de personal funcionari de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han acordat requerir als aspirants que esmenin els defectes que presenta la documentació acreditativa dels mèrits i atorgar un termini d'esmena de deu dies hàbils a través dels mitjans establerts en la base 5.1 (des del dia 29 de juny fins al dia 12 de juliol). També reclamen formalment a les persones interessades els aclariments o, si pertoca, la documentació addicional que considera necessària per disposar dels elements de judici necessaris per valorar els mèrits que han al·legat i acreditat tal com estableix la convocatòria.

S'adverteix que si la persona interessada no atén aquest requeriment en el termini indicat es considerarà que desisteix al tràmit.

Podeu consultar les relacions de persones que han acreditat mèrits amb defectes formals de cada grup al Portal de l'opositor (http://oposicions.caib.es) mitjançant la Consulta Personal.

Podeu presentar els aclariments o documentació que considereu a la seu electrònica.


català . castellano