Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS ARQUITECTURA


Llista d'aprovats i termini per a triar lloc de feina i presentar documentació

Data publicació: 09/03/2023

En el BOIB núm. 30, de dia 9 de març de 2023 es publica la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat amb de la llista de persones que han superat les proves selectives per a l'ingrés en el CFS Arquitectura de la CAIB i la llista de llocs vacants que s'ofereixen a l'efecte de l'adjudicació (Annex II ).

Les persones seleccionades disposen d'un termini de VINT DIES NATURALS (des del dia 10 al 29 de març) per a presentar el documents que s'indiquen en el punt 3 de la Resolució esmentada al punt anterior.

Si les persones seleccionades no presenten la documentació dins el termini fixat, llevat de casos de força major, o si manca algun dels requisits exigits, NO podran ser nomenades funcionàries.

Podeu consultar el BOIB i els annexos a l'enllaç següent: BOIB núm.30


català . castellano