Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022


Esmena sol·licituds ordre preferència de les places ofertes pels diferents ajuntaments segons l'illa d'opció

Data publicació: 30/01/2023

Que en data 18 de gener de 2023 va ser tenir lloc a través d'aquest mateix mitjà el requeriment que disposen les bases del procés en el seu apartat 7.7 en relació amb la comunicació de l'ordre de preferència de les places ofertes pels diferents ajuntaments segons l'illa d'opció, per al que disposaven els aspirants de tres dies hàbils. En l'esmentat requeriment ja s'indicava l'obligació d'escollir tots els municipis.

Un cop exhaurit el termini atorgat i atès que s'han advertit errors en algunes sol·licituds presentades en aquest termini, aquells aspirants que no hagin indicat TOTS els municipis de l'illa pel corresponent ordre de preferència (a Mallorca cal indicar la preferència des del primer al 21è municipi), disposen d'un termini extraordinari d'1 dia hàbil (31 de gener de 2023) a fi de presentar escrit d'esmena comunicant l'ordre de preferència de manera correcta.

Per això, hauran de presentar el mateix escrit de sol·licitud publicat en la comunicació de data 18 de gener de 2023 a través de registre electrònic de l'Administració general de l'Estat que s'indica a continuació i a més enviar un correu electrònic a formaciopolicial@ebap.caib.es adjuntant el referit escrit i el justificant de presentació.

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Els aspirants que no esmenin els errors indicats s'entendrà que desisteixen de la seva sol·licitud, dictant-se la corresponent resolució amb indicació d'aquells aspirants que han desistit de la seva participació en el procés selectiu.


català . castellano