Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021


Correcció d'errades advertides en la publicació de la Resolució de 17 de gener de 2023

Data publicació: 19/01/2023

Advertides errades en la publicació de la Resolució de la Direcció gerència de 17 de gener de l'Escola Balear d'Administració Pública per la qual s'aprova i es fa pública la llista provisional de les persones que integren la borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia, es fa pública en data 19 de gener de 2023 la Resolució mitjançant la qual es corregeixen aquests errors.

Les persones interessades disposen fins dia 24 de gener perquè puguin formular observacions o reclamacions.

Així mateix es recorda als ajuntaments dels municipis amb vint mil habitants o menys que sol·licitin l'adhesió a la borsa i els ajuntaments amb una població superior a 20.000 habitants que hagin subscrit un conveni amb l'EBAP, per tal que sol·licitin la designació d'un aspirant provinent de la borsa que disposen fins dia 26 de gener.

Correcció errades Resolució llista provisional borsa d'ocupació temporal


català . castellano