Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021


Llista dels aspirants que han superat el 1r i 2n exercici del procediment per a la categoria de policia

Data publicació: 14/01/2022

En data 14 de gener de 2022, es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants que han superat el primer i el segon exercici del procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia.

D'altra banda, es poden consultar les qualificacions accedint mitjançant la Consulta personal a la pàgina web (www.oposicions.caib.es) introduint el vostre DNI o NIE (sense la lletra final) i la data de naixement.

Podeu consultar les diligències de les llistes definitives esmentades, per illes, i la de resolució de les al.legacions, a continuació:

Diligencia

Contra aquest Acord del Tribunal, les persones aspirants poden interposar un recurs d'alçada davant la Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagin publicat les llistes , d'acord amb el que disposen els articles 121 i següents, en relació amb l'article 112 de la Lle 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

DILIGENCIA MALLORCA

DILIGENCIA MENORCA

DILIGENCIA EIVISSA


català . castellano