984 no soportat

984 no soportat

984 no soportat


984 no soportat

984 no soportat


984 no soportat

Concurso CAF educador infantil Mallorca


984 no soportat


984 no soportat


984 no soportat

  • 984 no soportat
    06/10/2022 984 no soportat Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits del personal funcionari
  • 984 no soportat
    11/02/2023 984 no soportat Resolució de modificació de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits del personal funcionari
  • 984 no soportat
    25/11/2023 984 no soportat Resolució de modificació de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits del personal funcionari

984 no soportatcatalà . castellano