272 no soportat

272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

CFS Seguridad en el trabajo Mallorca promocion interna vertical


272 no soportat


272 no soportat

  • 272 no soportat
    07/01/2023 272 no soportat Resoluci de la consellera de Presidncia Funci Pblica i Igualtat de modificaci dels requisits per a participar a les proves selectives de promoci interna vertical al cos facultatiu superior, escala de prevenci de riscs laborals
  • 272 no soportat
    11/03/2023 272 no soportat Resoluci modificaci del calendari de realitzaci dels exercicis de les proves selectives pel torn de promoci interna

272 no soportatcatal . castellano