272 no soportat

272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

CFT, ESC TECNOLOGIAS DE LA INF Y TELECOMUNICACIONES,ESP INFORMTICA.MALLORCA


424 no soportat


424 no soportat

  • 424 no soportat
    07/01/2023 424 no soportat esoluci de la consellera de Presidncia, Funci Pblica i Igualtat de modificaci dels requisits per a participar a les proves selectives de promoci interna vertical al cos facultatiu superior, escala de prevenci de riscos laborals
  • 424 no soportat
    11/03/2023 424 no soportat Resoluci modificaci del calendari de realitzaci dels exercicis de les proves selectives pel torn de promoci interna

424 no soportatcatal . castellano