272 no soportat

272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

272 no soportat


272 no soportat

CFS Veterinaria Eivissa turno libre


  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS BIOLOGIA
    18/07/2023 Constitució de la borsa de treball ordinària de personal funcionari interí del CFS Biologia
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS BIOLOGIA
    18/07/2023 Publicació nomenament funcionaris de carrera CFS Biologia


  • català . castellano