24 no soportat

24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

CFS Prevencion riesgos laborales Menorca promocion interna vertical


24 no soportat


24 no soportat

  • 24 no soportat
    07/01/2023 24 no soportat esoluci de la consellera de Presidncia, Funci Pblica i Igualtat de modificaci dels requisits per a participar a les proves selectives de promoci interna vertical al cos facultatiu superior, escala de prevenci de riscos laborals
  • 24 no soportat
    11/03/2023 24 no soportat Resoluci modificaci del calendari de realitzaci dels exercicis de les proves selectives pel torn de promoci interna

24 no soportatcatal . castellano