24 no soportat

24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

CFS Prevencion riesgos laborales Menorca promocion interna vertical


24 no soportat


24 no soportat


24 no soportat


24 no soportat

  • 24 no soportat
    07/01/2023 24 no soportat esolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació dels requisits per a participar a les proves selectives de promoció interna vertical al cos facultatiu superior, escala de prevenció de riscos laborals
  • 24 no soportat
    11/03/2023 24 no soportat Resolució modificació del calendari de realització dels exercicis de les proves selectives pel torn de promoció interna

24 no soportatcatalà . castellano